– Duurzaam ondernemen

MVO.

De Nationale Chroom-6 Saneerder gelooft in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zien dit als een bedrijfsconcept waarbij naast de factor winst ook de factoren mens en milieu worden meegenomen in onze ondernemingsbeslissingen en in de beoordeling van de ondernemingsresultaten. MVO ziet u terug in alle bedrijfsprocessen van de Nationale Chroom-6 Saneerder.

Social Return.

De Nationale Chroom-6 Saneerder kiest voor maatregelen die eraan bijdragen dat iedereen zoveel mogelijk participeert in de samenleving en om mensen perspectief te bieden op werk en inkomen. Voor wie dit niet op eigen kracht kan probeert de Nationale Chroom-6 Saneerder in samenwerking met de overheid ondersteuning te geven om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Het toepassen van social return past hierin. Met de toepassing van social return zorgt de Nationale Chroom-6 Saneerder ervoor dat elke opdracht die wij voor onze klanten uitvoeren, naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst oplevert.