– Testimonials

Wat zeggen de stakeholders?

“De klanten van de Nationale Chroom-6 Saneerder komen uit diverse branches en industrieën. Steevast kiezen klanten voor de Nationale Chroom-6 Saneerder omdat wij normaal doen over chroom-6 en vanwege onze integrale aanpak die op basis van kennis en ervaring klanten volledig ontzorgt. Dat we daarbij oog hebben voor mens, milieu en maatschappij wordt zeer gewaardeerd.”

“Elke taxatie van commercieel vastgoed voor ABN AMRO bevat standaard een duurzaamheidsparagraaf.  Duurzaam vastgoed is waardebestendiger en levert een hoger rendement op, voor beleggers én maatschappij. De waardevastheid zorgt voor een beter financieel risicoprofiel.”

“De Inspectie SZW gaat hogere boetes uitdelen bij het ontbreken van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bedrijven die niet over een RI&E beschikken kunnen bij ontdekking een hoge boete verwachten.”

“In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit staan alle verplichtingen waar je werkgever zich aan moet houden. Omdat chroom-6 kankerverwekkend is, moet hij alles doen wat technisch mogelijk is om de blootstelling te verminderen. De maatregelen verschillen per situatie. Het is anders als je binnen werkt of buiten.”

“Volgens minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW) hebben departementen en uitvoerende diensten waar chroom-6 in vastgoed is aangetroffen óf in beeld waar het chroom-6 zit óf laten dit inventariseren. Verschillende werkzaamheden zijn stilgelegd, er gelden verscherpte voorschriften en waar nodig worden extra maatregelen genomen.”

“Voor de schilders- en onderhoudssector is de toepassing in roestwerende verven relevant. Chroom-6 is een materiaal waarvan op het moment van toepassen alleen de positieve eigenschappen werden gezien. Echter, chroom-6 vergroot de kans op kanker. Om die reden moeten heel strikte voorzorgsmaatregelen worden genomen. Op dit moment wordt door diverse partijen gewerkt aan bij de bewerkingen passende beheersmaatregelen. ”